ITKC projekta aktualitātes 2013.gada nogalē

Līdz 2013.gada beigām biznesa procesu analīzes pētniecības virzienā uzsākti 18 pētījumi, no tiem 2 jau pabeigti, savukārt  dabīgās valodas tehnoloģiju pētniecības virzienā uzsākti 8 pētījumi. 2014.gadā plānots uzsākt vēl septiņus jaunus pētījumus.

Par uzsāktajiem pētījumiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā sadarbības iestādei iesniegti pieci starpposma pārskati (maksājuma pieprasījumi) par kopējo attiecināmo izmaksu summu 2’547’402 LVL, kas ļauj pieprasīt ERAF finansējumu jeb grantu 1’622’409 LVL. No šīs summas 996 951 LVL pētījumu īstenotāji jau saņēmuši, savukārt pēdējais iesniegtais pārskats vēl tiek izskatīts, tā apstiprināšana plānota 2014.gada janvārī.

 

Ziņas sagatavoja:               

SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa

e-pasts: signe.balina@itkc.lv