IT konsultācijas

Kas ir IT konsultācijas?

Konsultēt IT jautājumos – ieteikt, kā labāk sasniegt biznesa mērķus, izmantojot IT (informācijas tehnoloģijas) iespējas.

DIVI IT konsultāciju ietvaros piedāvā:

  • uzņēmuma esošās situācijas novērtēšanu
  • uzņēmuma darbības procesu analīzi un modelēšanu
  • uzņēmumam optimāla IT risinājuma atrašanu
  • konsultāciju dokumentācijas (rekomendācijas, koncepcijas, projektējumi, prasību specifikācijas u.tml.) izstrādi atbilstoši Latvijā pieņemtajiem standartiem

 

Kādas priekšrocības sniedz DIVI IT konsultācijas?

PROFESIONALITĀTI: DIVI konsultanti ir cilvēki ar ilggadēju praktisko un akadēmisko stāžu IT nozarē, kas garantē efektīvus un pamatotus risinājumus atbilstoši reālajai uzņēmuma situācijai un iespējām

SAPRATNI: DIVI konsultanti būs vienmēr atsaucīgi un gatavi izkliedēt klientam visas neskaidrības, lieliski apzinoties, ka IT nozarē neiesaistītam cilvēkam specifiskās nianses bieži vien paliek nepamanītas

ELASTĪBU: DIVI konsultanti gatavi palīdzēt klientiem gan jau esošu IT risinājumu izvērtēšanā un izvēlē, gan arī piedāvāt oriģinālu IT sistēmu izstrādi un ieviešanu