SIA "DIVI grupa” (DIVI) ir 2006.gadā dibināts informācijas tehnoloģiju  uzņēmums, kas, apvienojot augsti kvalificētu speciālistu potenciālu ar jaunākajiem sasniegumiem nozarē, piedāvā plašu IT risinājumu izstrādes un konsultāciju pakalpojumu spektru, kā arī datortīklu administrēšanas, datortehnikas komplektēšanas un tirdzniecības pakalpojumus.

Optimāla projektu darba organizācija, klientu prasību efektīva izzināšana un operatīva klientu vēlmju īstenošana ļāvusi DIVI ierindoties starp vadošajām Latvijas IT kompānijām. DIVI spēj piedāvāt pilnu IT pakalpojumu spektru – no koncepcijas izstrādes līdz tehniskās infrastruktūras nodrošināšanai.

Galvenais DIVI darbības uzsvars likts uz individuālas programmatūras izstrādi, nodrošinot plašu IT risinājumu klāstu - risinājumus finanšu sektoram, finanšu informācijas pārvaldībai un analīzei; lietvedību; portālus, tīmekļa aplikācijas un intraneta risinājumus; biznesa procesu un resursu pārvaldības kompleksus; darba plūsmu vadības sistēmas, kā arī specializētus individuālos risinājumus, kas veidoti pēc konkrētu klientu pieprasījumiem.

DIVI informācijas sistēmu izstrādē mērķtiecīgi pielieto jaunākās tehnoloģijas un metodes, kā arī iesaistās inovāciju un pētniecības projektos (t. sk. ERAF līdzfinansētos). DIVI spēju risināt mūsdienīgus, saturiski ietilpīgus un tehnoloģiski sarežģītus uzdevumus gan publiskajam, gan privātajam sektoram Latvijā un Rietumeiropā.

DIVI kvalitātes vadības sistēmas mērķis ir nodrošināt stabilu un kontrolējamu informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas, kā arī datortehnikas, standarta programmatūras piegādes, datortīklu administrēšanas procesu. Ieviestā kvalitātes vadības sistēma pastāvīgi tiek pilnveidota, aktīvi līdzdarbojoties ikvienam darbiniekam.

Katra DIVI darbinieka uzdevums ir nodrošināt augstu darba izpildes kvalitāti. Lai to panāktu, DIVI atbalsta un veicina darbinieku izglītošanos un pilnveidošanos gan profesionāli, gan personīgi.