FIBU lietvedība

Uz FIBU risinājuma bāzēta informācijas sistēma dokumentu reģistrācijai, virzībai un apstrādei.

DITS datoriemaņu pārbaude

DITS - Drill for IT Skill ir inovatīvs IT risinājums teorētisku zināšanu un praktisku iemaņu testēšanas jomā.

ACIS aprūpes centru sistēma

Aprūpes centru Informācijas sistēma ACIS nodrošina personu datu pārvaldībai visa veida aprūpes un rehabilitācijas iestādēs

LAIKS darba laika uzskaite

Tīmekļa lietojumprogramma laika resursu vadībai.