ACIS aprūpes centru sistēma

Kas ir ACIS?

 Informācijas sistēma personu datu pārvaldībai visa veida aprūpes un rehabilitācijas iestādēs, kas nodrošina :

  • personu pamatdatu reģistrāciju (vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, tautība, izglītība u. tml.),
  • visu ar personu saistīto aktivitāšu reģistrāciju (iestāšanos, izstāšanos, nosūtījumus u.tml.)
  • personu veselības datu uzkrāšanu (diagnozes, saslimšanas, slēdzieni u.tml.)
  • statistikas datus par uzkrāto informāciju dažādos griezumos (klientu kartes, sociālās aprūpes iestāžu statistikas anketas, pārskati iesniegšanai attiecīgajās valsts institūcijās u.tml.)

Kādas priekšrocības sniedz ACIS?

VIENKĀRŠĪBU: ACIS ir intuitīvi viegli uztverama un satur visu darbam aktuālo informāciju vienuviet

ELASTĪBU: ACIS var nodrošināt gan datu autonomu uzkrāšanu un turēšanu, gan arī centralizētu datu apkopošanu un pārraudzību

UZTICAMĪBU: ACIS izstrādātāji nodrošina programmatūras uzstādīšanu uz lietotāja datora, konfigurēšanu atbilstoši katra klienta vajadzībām un lietotāju konsultācijas jebkuros ar programmas lietošanu saistītos jautājumos

SADARBĪBU: ACIS izstrādātāji ir gatavi konstruktīvai sadarbībai ar jebkurām ieinteresētām iestādēm, kurām svarīga viņu klientu datu un ar klientiem saistīto aktivitāšu uzkrāšana, apstrāde un virzība

Interesanti

  • ACIS lietotājs saņem individuālu apmācības kursu
  • Vēsturisko datu imports no MS Access, MS Excel un citām datorprogrammām
  • ACIS programmu var lietot arī daudzlietotāju režīmā