FIBU lietvedība

Kas ir FIBU lietvedība?

Uz FIBU risinājuma bāzēta informācijas sistēma dokumentu reģistrācijai, virzībai un apstrādei, un tā nodrošina šādas iespējas:

 • Saņemto un nosūtīto dokumentu, rēķinu, līgumu, lēmumu, rīkojumu, pilnvaru un citu veidu dokumentu reģistrēšanu
 • Dokumentu virzību un kontroli
 • Dokumentu elektronisku parakstīšanu
 • Dokumentu savstarpēju sasaisti un izsekojamību
 • Uzdevumu veidošanu un deleģēšanu;
 • Brīdinājumus par darbu izpildes termiņiem, atgādinājumus
 • Ērtu dokumentu meklēšanu
 • Datu analīzi


FIBU Lietvedību izmanto gan novadu pašvaldībās, gan valsts iestādēs. Lietotāja saskarne un veicamās darbības ir individuāli pielāgojamas. FIBU Lietvedība atbalsta visas populārākās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas.

Priekšrocības

 • Sistēma darbojas tīmekļa vidē – ar to iespējams darboties no jebkuras vietas, kur pieejams internets
 • Sistēmas saskarne ir pārdomāta - biežāk veicamās darbības ir ērti un ātri izpildāmas
 • Sistēma nodrošina centralizētu dokumentu pārvaldību, ļaujot to ieviest arī pakļautības iestādēs/organizācijās
 • Sistēmā iespējams nošķirt katram lietotājam pieejamo informāciju un atļautās darbības;
 • Sistēma ļauj izsekot visiem dokumenta aprites posmiem;
 • Sistēmā definējami automātiski atgādinājumi par veicamajiem uzdevumiem, to izpildes termiņiem
 • Sistēmā iespējams ieviest jaunus dokumentu veidus ar tiem atbilstošiem ievades laukiem un virzību