DIREPO atskaišu rīks

DIREPO atskaišu ģenerēšanas rīks nodrošina plašu atskaišu sagatavošanas funkcionalitāti.

Web lapas un mobilās aplikācijas

DIVI piedāvā individuālu mājas lapu, portālu un mobilo aplikāciju izstrādi atbilstoši pasūtītaja vajadzībām un iespējām.

Sistēmas finanšu sektoram

DIVI piedāvā daudzveidīgus IT risinājumus finanšu pakalpojumu atbalstam.

Iespējas

  • Vērtspapīru uzskaite
  • Valūtas operāciju uzskaite
  • Līdzekļu pārvaldība
  • Pensiju fondu pārvalde

Intranets (iekštīkls)

Intranets ir organizācijas iekšējā mājas lapa organizācijas iekšējās komunikācijas nodrošināšanai. Intranetā var būt gan atsevišķas, tikai autorizētiem lietotājiem pieejamas, gan arī visiem lietotājiem pieejamas sadaļas.

FIBU risinājums

FIBU ir tīmekļa bāzēts IT risinājums datu pārvaldībai, kas nodrošina datu apkopošanu, analīzi (business inteligence) un vizualizāciju.

Biznesa procesu vadība

BPM Suite (Business Process Management Suite) ir IT risinājums uz biznesa procesiem bāzētas darba vides pārvaldībai.