DIREPO atskaišu rīks

DIREPO atskaišu ģenerēšanas rīks nodrošina plašu atskaišu sagatavošanas funkcionalitāti - atskaišu definēšanu, vizuālā noformējuma izveidi, apstrādi, eksportu, importu, kā arī ģenerēšanu un saglabāšanu dažādos dokumentu formātos, piemēram, MS Excel, MS Word, .pdf un atvērtā biroja XML formātos.

DIREPO „ātrās atskaites” sniedz lietotājiem iespēju ar drag & drop metodi ātri un ērti, atlasot atskaites datus un laukus, izveidot atskaites struktūru. Izmantojot ierobežojumu un datu grupēšanas iespējas, lietotājs var veidot ļoti sarežģītas un daudzveidīgas atskaites, un noteikt atskaišu lietošanas tiesības.