FIBU risinājums

Kas ir FIBU?

FIBU ir tīmekļa bāzēts IT risinājums datu pārvaldībai, kas nodrošina

 • datu reģistrēšanu (gan skaitlisko, gan tekstuālo)
  datu strukturēšanu (jebkura veida un sarežģītības hierarhijās)
 • datu apkopošanu atbilstoši definētajām struktūrām (t.sk., skaitlisko datu automātisku pārsummēšanu pa definētajiem struktūras līmeņiem)
 • datu analīzi (statistikas dažādos griezumos iegūšanu)
 • datu plūsmu (datu virzīšanu tālākai apstrādei)
 • datu vizualizēšanu (grafiki, atskaites)

Priekšrocības

ĒRTUMU: FIBU saskarne ir lietotājam draudzīga un balstīta uz jaunākajām datordizaina atziņām

SAPROTAMĪBU: FIBU saskarni var konfigurēt līdzīgi gan plaši pazīstamajām Excel tabulām un Word dokumentiem, gan arī jebkurai citai elektroniskā vai papīra formātā lietotai formai

VIENKĀRŠĪBU: FIBU lietotājam visas nepieciešamās funkcijas atrodas vienuviet, kas ļauj viņam nekavējoties pildīt sava darba pienākumus

ELASTĪBU: FIBU pielietošanas jomas ir praktiski neierobežotas, ļaujot to konfigurēt jebkādām datu ievades, apkopošanas un analīzes vajadzībām

ATBALSTU: FIBU izstrādātāji nodrošina profesionālas lietotāju konsultācijas pa atbalsta tālruni un ir gatavi konstruktīvi sadarboties ar programmas lietošanu saistīto problēmu novēršanā vai tās uzlabojumu veikšanā

Kur FIBU tiek izmantots?

 • valsts budžeta un pašvaldības budžetu pārskatu veidošanā
 • finansēšanas plānu un tāmju veidošanā
 • novadu pašvaldībās un to iestāžu lietvedībā
 • dokumentu vadībā
 • dažādu statistikas datu apkopošanā