Sistēmas finanšu sektoram

DIVI piedāvā

daudzveidīgus IT risinājumus finanšu pakalpojumu atbalstam, kas ietver:

 

VUS - vērtspapīru uzskaites sistēmu

Sistēma gan bankas, gan klientu vērtspapīru un ar tiem saistīto darījumu uzskaitei.

VUS nodrošina vērtspapīru pārvērtēšanu, amortizāciju, kuponu uzkrāšanu, dividenžu izmaksu, norēķinu nodošanu bankas centrālai sistēmai, informācijas apmaiņu ar ārējām sistēmām Bloomberg, Latvijas Centrālais depozitārijā, Rīgas Fondu biržā, SWIFT u.c. iespējas. 

 

 VOIS - valūtas operāciju uzskaites sistēmu

Sistēma valūtas operāciju uzskaitei un analīzei. VOIS nodrošina gan bankas, gan klientu valūtas maiņas, depozītu, valūtas opciju, derivatīvu, kā arī sindicēto kredītu ieguldīšanas un piesaistīšanas darījumu uzskaiti, to pārvērtēšanu, uzkrāšanu, kā arī norēķinu nodošanu bankas centrālajai sistēmai un datu apmaiņu ar ārējām sistēmām Reuter, SWIFT u.c. iespējas

 

LPS - līdzekļu pārvaldības sistēmu 

Sistēma investīciju fondu finanšu līdzekļu un ar tiem veikto darījumu uzskaitei un pārvaldībai. LPS nodrošina fonda daļu pārvērtēšanu, uzkrājumu un komisiju aprēķināšanu u.c. iespējas.

LPS paredzēts investīciju portfeļu, 2. un 3. līmeņa pensiju plānu, emitēto fondu un individuālu klientu līdzekļu pārvaldīšana.


 


PFS - pensiju fondu pārvaldes sistēmu

PFS ir sistēma 3. līmeņa pensiju fondu pārvaldībai.

PFS nodrošina pensiju plānu definēšanu, dalībnieku un   viņu iemaksu reģistrāciju, dalībnieku ienākumu aprēķināšanu, izmaksu maksājumu reģistrāciju.

 

Kādas priekšrocības piedāvā DIVI izstrādātie finanšu atbalsta risinājumi?

 

ELASTĪBU DIVI finanšu atbalsta risinājumi nodrošina individuālu pieeju katram klientam, jo sistēmu arhitektūra ļauj ātri un vienkārši pielāgot tās izskatu un funkcionalitāti lietotāju prasībām.

SAVIETOJAMĪBU: DIVI finanšu pakalpojumu atbalsta risinājumi ir savstarpēji integrējami, nodrošinot ātru un automātisku informācijas apkopošanu un analīzi, kā arī datu apmaiņu ar iekšējām un ārējām sistēmām un atskaites Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

EFEKTIVITĀTI: DIVI izstrādātie risinājumi nodrošina darījumu procesu automatizāciju, samazinot to izmaksas un riskus, optimizējot darījumu izpildes laiku un atvieglojot klientu apkalpošanu