Projektā „IT kompetences centrs” pabeigti pirmie 3 pētījumi

IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros ir pabeigti trīs pētījumi un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai iesniegti pirmie divi pārskati.

Projekta “IT kompetences centrs” 2016. gadā uzsāktie pētījumi

2016. gadā IT kompetences centrs projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) uzsākti 18 pētījumi, no kuriem 13 pētījumi tiek īstenoti zinātniskajā virzienā “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, savukārt 5 pētījumi zinātniskajā virzienā “Dabīgās valodas tehnoloģijas”. 

IT kompetences centra jaunais projekts

IT kompetences centra jaunais projekts “Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”

2016. gada 27. septembrī SIA „IT kompetences centrs” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdzis līgumu par projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 

Kompetences centru programmas aktualitātes

SIA „IT kompetences centrs” 

Kompetences centru programmas aktualitātes vasarā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

Projekts „IT KVAP ”

SIA „DIVI grupa” kā Latvijas IT klastera sadarbības partneris īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu, kura mērķis ir IT uzņēmumu un nozares konkurētspējas celšana un eksporta apjoma palielināšana, stiprinot sadarbības saites starp IT nozares uzņēmumiem un pētniecības un izglītības institūcijām.

Kompetences centru aktualitātes 2015. gada sākumā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

Kompetences centru programmas pagarinājums

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 33 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

IT kompetences centra projekts 2014.gada vasarā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 

ITKC projekta aktualitātes 2014.gada pavasarī

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”

SIA "DIVI grupa" sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu eksporta veicināšanas aktivitātes”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu ārvalstīs.

ITKC projekta aktualitātes 2013.gada nogalē

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Aktīva projekta īstenošana pēc programmas nosacījumu izmaiņām uzsākta 2013.gadā.

ITKC pētījumu aktualitātes

Projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros 2013.gada jūlijā uzsākti jauni pētījumi – SIA „FMS” individuālais pētījums „Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas” un SIA „Lattelecom” individuālais pētījums „Vairāku vienlaicīgu mērījumu datu agregācija, korelācijas analīze un ekstrapolācija reālā laikā: modeļa izstrāde un pilotēšana”.

Tuvojas beigām pirmie IT kompetences centra pētījumi

2013.gada pirmajā pusgadā IT kompetences centrs kopā ar nozares un zinātniskajiem sadarbības partneriem īsteno 20 pētījumus, no tiem 7 ir nozares pētījumi, kas tiek īstenoti atbilstoši vairāku nozares uzņēmumu pasūtījumam un kopējām nozares problēmām, un 13 individuālie pētījumi atsevišķu nozares uzņēmumu interesēs.

Kompetences centra pētījumi tiek uzsākti ar jaunu sparu!

2012.gada oktobrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centri"", kas IT kompetences centram ļāva atsākt savu darbu pilnā apjomā, līdz 2012.gada beigām aktualizējot projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (Līgums Nr. L-KC-11-0003) plānotos pētījumus un iesaistot pētījumu īstenošanā jaunus sadarbības partnerus. 

Projekts „IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas”

SIA „DIVI grupa” kā Latvijas IT klastera sadarbības partneris īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas”

IT kompetences centrs realizē projektu

IT kompetences centrs realizē projektu „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”

SIA „IT kompetences centrs” īsteno projektu „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, ko saskaņā ar 11.04.2011 noslēgto līgumu Nr.  L-KC-11-003 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).